Vi hjelper
deg å holde
oversikt

Hvordan? - Her får du fire grunner:

Full oversikt

OKSikt hjelper deg med å ha full oversikt over alle lærlingene til en hver tid.

Les mer

Tidsbesparende

OKSikt bidrar til at du kan bruke mer tid på lærlingrelatert arbeide og mindre på administrasjon.

Les mer

Kommunikasjon

OKSikt har bidrar til bedre kommunikasjonsflyt ved hjelp av
E-post og SMS.

Les mer

Tilgjengelighet

OKSikt er tilgjengelig via en av de vanlige nettleserne og en internettforbindelse. Så enkelt er det!

Les mer

OKSikt er et komplett verktøy for opplæringskontorer.

OKSikt gir deg full oversikt over alle sider ved driften av et opplæringskontor.

Lærling

Fra lærlingemodulen opprettes og vedlikeholdes informasjoner om en lærling som personalia, informasjon om lærefag, lærebedrift osv. Her kan du også registrere inn eller laste opp informasjon om avholdte kurs, fravær og annen informasjon vedrørende en lærling.


DemoSe hvor enkelt det er å legge til et gjøremål på en lærling.

Kurs

Fra kursmodulen opprettes og vedlikeholdes de forskjellige kurs som opplæringskontoret administrerer. Ved at et lærefag har knyttet kurskoder til seg, vil kursmodulen automatisk holde oversikt over de lærlinger som er klare for å ta et gitt kurs. Man kan etter å ha berammet et kurs, automatisk varsle lærlinger og andre involverte pr. e-post eller med tekstmelding eksempelvis fem dag før og dagen før et kurs. Fra denne modulen kan man også rapportere tilbake om en lærling har deltatt, bestått osv. samt at eventuell annen relevant dokumentasjon kan lastes opp.


DemoSe hvor enkelt det er å sette opp varsling av et kurs.


Bedrift

Fra bedriftsmodulen vedlikeholdes stamdata relatert til en lærebedrift som for eksempel kontaktinformasjon og personer som faglig ledere, instruktører osv. i tillegg at du kan se hvilke fakturaer og utbetalingsbilag som er sendt bedriften og hvilken annen kommunikasjon som har gått mellom opplæringskontoret og en gitt bedrift.

Kommunikasjon

Fra kommunikasjonsmodulen kan du enkelt sende tekstmeldinger og e-post til en eller flere personer. Enten ved å plukke en og en, eller ved å velge en gruppe.


DemoSe hvor enkelt det er å sende sms til en lærling.


Økonomi

Fra økonomimodulen vedlikeholdes tilskudd, samt at man kan få prognoserapporter på en periode basert på registrerte lærlinger. Fra denne delen av systemet er det også at fakturaer eller utbetalingsbilag genereres for utsendelse til lærebedrifter enten pr. e-post eller på papir. I tillegg til at enkeltfakturaer kan utstedes.