Vi hjelper deg å holde oversikt

OKSikt backup

Alle fordelene og ingen av ulempene.

OKSikt remote Backup er den førende diskbaserte løsning innenfor fjernbackup. Den diskbaserte løsningen har alle fordelene fra manuell tape backup og ingen av ulempene. Remote Backup etterkommer alle amerikanske og europeiske regulativer og krav ved å foreta offsite backup i kryptert form.

Backup uten vanskeligheter

Remote Backup avvikles fra et sentralt administrasjonsgrensesnitt (uten backupagenter på hver maskin som det tas backup av) - enkelt og greit! Det gir en vesentlig besparelse i teknikertid; ved oppsett så vel som i vedlikehold.

Backup av alle maskiner - uten merkostnad!

Med Remote Backup kan dere kun ta backup av 25 maskiner, deretter koster det mer! Nei, det er galt! Vi bryr oss ikke om hvor mange maskiner dere tar backup av; hvis dere plutselig får bruk for backup av 20 maskiner til, så tar dere dem bare med i backup jobben - det eneste dere betaler for, er ekstra data.


Compliance

Et engelsk ord, som flere og flere it-administratorer har stiftet bekjentskap med, er “Compliance“. Forskjellige offentlige og visse private organisasjoner har begynt å stille krav til bedriftenes backup rutiner. Det blir f.eks. satt krav til i hvor mange år backup data skal lagres. Med Remote Backup kan deres bedrift bli “Compliant.

Komprimering og deduplisering

Alle data komprimeres og krypteres før de sendes ut av huset. Redundante data elimineres; deduplisering sørger for at det blir tatt backup av data kun en gang. Disse teknikkene gjør at den datamengden som lagres typisk er 50 - 70% mindre av opprinnelig størrelse.


Kompabilitet

OKSikt backup støtter Windows 2008-servere og har forbedret støtte til Vista. Det er også forbedret understøttelse av backup på applikasjonsnivå av Exchange, Notes, GroupWise, SQL Server, Oracle DB2 og Share Point. Ytterligere har der skjedd betydelige forbedringer i backup hastighet og motstandsdyktighet.

Sikkerhet i verdensklasse

OKSikt backup bruker avanserte sikkerhets- og godkjenningsalgoritmer, som bl.a benytter en fullt ut NIST sertifisert sikkerhets infrastruktur (Firstmover),med AES kryptering, tilfeldighetsgenerator, digital signatur og HMAC moduler.

Alt dette medvirker til at ingen uvedkommende får tilgang til dine data.