Vi hjelper deg å holde oversikt

OKSikt lagring

Modulen OKSikt lagring er nødvendig hvis kontoret ønsker å laste opp (lagre) dokumenter og bilder osv. i systemet for å ha all relevant informasjon vedrørende en lærling, lærlingbedrift eller kurs samlet på et sted.

Det er svært enkelt å laste opp for senere bruk for eksempel et innskannet vitnemål, bevis på gjennomført obligatorisk kurs etc. på en lærling. Hvis en lærlingbedrift sender en e-post med et vedlegg og dette vedlegget er av allmenn interesse, kan dette knyttes til bedriften. På samme vis kan en laste opp kurskompendier osv. vedrørende et kurs.

Når dokumentet er lastet opp, kan man legge til kommentarer for at det skal bli enkelt å vite hva et dokument inneholder. Dette dokumentet vil da være tilgjengelig for alle med tilgang til løsningen på kontoret og problemet med feilarkiverte eller bortkommende dokumenter vil være en saga blott.