Vi hjelper deg å holde oversikt

OKSikt er et komplett verktøy for opplæringskontorer.

Full oversikt

OKSikt hjelper deg med å holde oversikt over de forskjellige elementer som er viktige for Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger og lærlingbedrifter. Det være seg status i et lærlingforløp med hensyn på fremdrift, avholdte og ikke avholdte obligatoriske kurs, fravær, avholdte besøk av veileder med tilhørende merknader og kommentarer, planlagte besøk osv. Tilsvarende opplysninger registreres og vedlikeholdes vedrørende lærlingbedrifter. OKSikt inneholder også rutiner for å lage budsjett/prognoser på tilskudd med avtalt fordeling til lærlingbedrifter, slik at man også får en god oversikt over den delen av økonomien som er relatert til lærlingtilskudd.

Tidsbesparende

OKSikt bidrar til at Opplæringskontoret kan bruke mer tid på lærlingrelatert arbeide og mindre på administrasjon. OKSikt holder oversikt over avtaler med lærlinger og lærlingbedrifter, genererer fakturaer basert på lærlingtype og avtale med lærlingbedrift som videre kan sendes på for eksempel på e-post til mottaker. Ved å gruppere lærlinger, lærlingbedrifter og nøkkelpersoner, kan man enkelt sende meldinger på SMS og/eller e-post til en eller flere mottakere med kun få tastetrykk. Systemet inneholder ferdig definerte rapporter som tilfredsstiller rapporteringskrav satt av myndighetene.


Kommunikasjon

OKSikt inneholder løsninger som muliggjør automatisk påminnelse ved hjelp av SMS og/eller e-post om kurs eller besøk til de involverte parter. Man kan selv bestemme når dette skal skje, men det kan eksempelvis skje fem dager og dagen før. OKSikt gjør det svært enkelt å sende SMS og/eller e-post til en eller flere personer hvis det er behov for å gi en beskjed. Løsningen vil også gi deg mulighet til å logge annen type kommunikasjon man måtte ha med en lærling, for eksempel at man har hatt en samtale og hva denne gikk ut på. Alt dette blir lagret i OKSikt slik at man kan gå tilbake og se all historikk.

Tilgjengelighet

OKSikt er ikke avhengig av at programvare er installert på datamaskinen man kopler seg opp mot løsningen med, det eneste man trenger er en maskin med en av de vanlige nettleserne og en internettforbindelse. Det er likegyldig hvor du befinner deg når du logger deg på løsningen. Det betyr at man for eksempel kan logge seg på mens man er på besøk i en lærlingbedrift og registrere besøksrapporten direkte. Tilkoplingen mot løsningen er sikret med samme teknologi som seriøse nettbutikker benytter.